Robin Finger  Ladislav Dušátko Jindřich Procházka
Pavel Malina Ivo Domkář Pavel Kadlec
Jakub Malina Monika Tichá František Tichý
Radek Dejmal Ladislav Vosyka Jindřich Procházka ml.
Josef Novák Josef Hurych Pavla Čermáková
Petr Filippi Alena Filippi Jakub  Filippi
Radek Puchýř Stanislav Chlád Roman Machálek
Josef Vít Miloslav Bayer Jaroslav Procházka
Jaroslav Husa